DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50533

Введення потокових даних ПК при вимірі сигналів тонального рейкового кола

Ivan Olegovich Romantsev

Анотація


В роботі приведений метод вводу потокових даних для включення вимірної апаратури з метою проведення електричних вимірів тонального рейкового кола за допомогою аналого-цифрового перетворювача в режимі реального часу.


Ключові слова


тональне рейкове коло, аналогово-цифровий перетворювач, техно- логічні виміри, включення вимірної апаратури

Повний текст:

PDF

Посилання


Романцев, И. О. Определение параметров и критериев для системы автоматического контроля состояния тональных рельсовых цепей [Текст] / И. О. Романцев// Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2011. – Вип. 1. – С. 37-43.

Пат. 61018 Україна МПК B61L 25/00. Спосіб визначення первинних параметрів кабельних та рейкових ліній рейкових кіл при центральному розміщенні апаратури [Текст] / Гаврилюк В. І., Ро-манцев І. О.; заявник та патентовласник Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – заявлено 08. 11. 2010; опубліковано 11. 07. 2011, Бюл. №13.

Пат. 50742 Україна МПК B61L 25/00. Спосіб вимірювання параметрів кодового струму в рейкових колах без ізолюючих стиків [Текст] / Гаврилюк В. І., Романцев І. О.; заявник та патентовласник Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – заявлено 4. 12. 2009; опубліковано 25. 06. 2010, Бюл. №12

Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування. ЦШ0042. [Текст] / Гол. Розробник Кузьменко Д. М. Затв. наказом Держа-вної адміністрації залізничного транспорту України від 26 квітня 2006р. №347-ЦЗ. – Х.: Залізничавтоматика, 2006. – 461 с

Микросистема сбора данных m-DAQ12 – Руководство пользователя [Текст] / ХОЛИТ Дэйта Системс. – К., 2012. – 32 с.

О LabVIEW [Електрон. ресурс] / National Instrumenst: LabVIEW. – Режим доступу: http://www.labview.ru/labview/

АЦП/ЦАП с USB [Електрон. ресурс] / ХОЛИТ Дэйта Системс. – К., 2012. – Режим доступу: http://holit.com.ua/index.php?page =shop.browse&category_id=16&option= com_virtuemart&Itemid=71〈=ru

Метрология и радиоизмерения: учеб. для вузов [Текст] / под ред. В. И. Нефедова. – М.: Высш. шк., 2006. – 526 с.

Основы цифровой обработки сигналов [Текст] / под ред. А. И. Солониной. – СПб: БВХ-Петербург, 2005. – 786 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)