Автоматизоване вимірювання параметрів рейкових кіл

Автор(и)

  • Tetiana Mykolaivna Serdiuk Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50554

Ключові слова:

рейкові кола, електромагнітні завади, вимірювання, кодові сигнали, вагон-лабораторія

Анотація

Удосконалено метод автоматизованого технічного обслуговування рейкових кіл шляхом виміру параметрів рейкових кіл і кодів АЛС з вагону-лабораторії, включаючи дослідження гармонійного складу зворотного тягового струму і розрахунок ймовірностей розподілу амплітуд гармонійних завад в рейкових колах. Розроблені алгоритми для визначення типу кодових сигналів в рейкових колах, типу КПТШ, амплітудних та часових параметрів кодів і параметрів рейкових кіл. Контроль справності рейкового коал виконується на основі аналізу даних (ЕРС), записаних з приймальних котушок АЛС вагону-лабораторії.

Біографія автора

Tetiana Mykolaivna Serdiuk, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Сердюк Тетяна Миколаївна

(Сердюк Татьяна Николаевна)

Кафедра "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", доцент, к. т. н.

Посилання

Анохов, І.В. Про електромагнітну сумі-сність електрифікованих ліній постійного струму [Текст] / І. В. Анохов, М. П. Бадьор, В. І. Гаврилюк, В. Г. Сиченко // Залізничний транспорт України. – 2000. –№ 2. – С. 10-12.

Гаврилюк, В. І. Модель впливу тягового струму на тональні рейкові кола [Текст] / В. І. Гаврилюк // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2011. – Ном. 2. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2011. – С. 6 – 10.

Каменев, А. И. Безопасность движения поездов и надежность технических средств [Текст] / Каменев А. И., Балуев Н. Н., Адаскин В.М. // Автоматика, связь, информатика. – 2003. – № 6. – С. 5 - 8.

Методика выполнения измерений параметров кодов АЛСН в вагоне-лаборатории Приднепровской ж.д. : Утв. Службой сигнализации и связи Приднепровской ж.д. 08.05.2003. [Текст] – Днепропетровск, 2003. – 27 с.

Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ): ЦШ/0060 [Текст]: Затв. Міністерства транспорту та звязку України, Держ. адм. залізн. трансп. України, Укрзалізниця. Гол. управл. автомат., телемех. та зв’язку. Затв. Наказ Держ. адмін. залізн. трансп. України від 07.10.2009. №090-ЦЗ – Київ, 2009. – 111 с.

Леонов, А. А. Техническое обслуживание автоматической локомотивной сигнализации. [Текст] / А. А. Леонов – М.: Транспорт, 1982.-255с.

Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування. [Текст] – Київ, 2006. – 433с.

Gavrilyuk, V. I. To the question about checking parameters of code current of rail circuit [Текст] / V. I. Gavrilyuk, T. N. Serdyuk // Transport systems telematics. III International Conferense. – Katowice-Ustron (Poland). – 2003. – P.127 - 135.

Сердюк, Т. Н. Автоматизированная си-стема для контроля параметров кодового тока в рельсах [Текст] / Т. Н. Сердюк, В. И. Гаврилюк // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн.. трансп. ім. акад. В Лазаряна. – 2004. - Вип.3. - С.15 - 20.

Сердюк, Т. Н. Автоматизированное измерение параметров кодового тока и электромагнитных помех в обратном тяговом токе [Текст] / Т. Н. Сердюк, В. И. Гаврилюк // Материалы IIІ Между-народной научно-практической конфе-ренции "Электромагнитная совмести-мость и безопасность на железнодорожном транспорте". – Д.:ДИИТ, 2010. – С.48-49.

Пат. 50859 Україна В61L25/00. Спосіб автоматизованого контролю параметрів рейкових кіл з вагону-лабораторії: Пат. 50859 Україна 50859, В61L25/00 [Текст] / Сердюк Т. Н., Гаврилюк В. И. - № u200913582; Заявлено 25.12.2009; Опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.– 4с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-23

Як цитувати

Serdiuk, T. M. (2015). Автоматизоване вимірювання параметрів рейкових кіл. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (3). https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50554

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ