DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50554

Автоматизоване вимірювання параметрів рейкових кіл

Tetiana Mykolaivna Serdiuk

Анотація


Удосконалено метод автоматизованого технічного обслуговування рейкових кіл шляхом виміру параметрів рейкових кіл і кодів АЛС з вагону-лабораторії, включаючи дослідження гармонійного складу зворотного тягового струму і розрахунок ймовірностей розподілу амплітуд гармонійних завад в рейкових колах. Розроблені алгоритми для визначення типу кодових сигналів в рейкових колах, типу КПТШ, амплітудних та часових параметрів кодів і параметрів рейкових кіл. Контроль справності рейкового коал виконується на основі аналізу даних (ЕРС), записаних з приймальних котушок АЛС вагону-лабораторії.


Ключові слова


рейкові кола, електромагнітні завади, вимірювання, кодові сигнали, вагон-лабораторія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Анохов, І.В. Про електромагнітну сумі-сність електрифікованих ліній постійного струму [Текст] / І. В. Анохов, М. П. Бадьор, В. І. Гаврилюк, В. Г. Сиченко // Залізничний транспорт України. – 2000. –№ 2. – С. 10-12.

Гаврилюк, В. І. Модель впливу тягового струму на тональні рейкові кола [Текст] / В. І. Гаврилюк // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2011. – Ном. 2. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2011. – С. 6 – 10.

Каменев, А. И. Безопасность движения поездов и надежность технических средств [Текст] / Каменев А. И., Балуев Н. Н., Адаскин В.М. // Автоматика, связь, информатика. – 2003. – № 6. – С. 5 - 8.

Методика выполнения измерений параметров кодов АЛСН в вагоне-лаборатории Приднепровской ж.д. : Утв. Службой сигнализации и связи Приднепровской ж.д. 08.05.2003. [Текст] – Днепропетровск, 2003. – 27 с.

Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ): ЦШ/0060 [Текст]: Затв. Міністерства транспорту та звязку України, Держ. адм. залізн. трансп. України, Укрзалізниця. Гол. управл. автомат., телемех. та зв’язку. Затв. Наказ Держ. адмін. залізн. трансп. України від 07.10.2009. №090-ЦЗ – Київ, 2009. – 111 с.

Леонов, А. А. Техническое обслуживание автоматической локомотивной сигнализации. [Текст] / А. А. Леонов – М.: Транспорт, 1982.-255с.

Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування. [Текст] – Київ, 2006. – 433с.

Gavrilyuk, V. I. To the question about checking parameters of code current of rail circuit [Текст] / V. I. Gavrilyuk, T. N. Serdyuk // Transport systems telematics. III International Conferense. – Katowice-Ustron (Poland). – 2003. – P.127 - 135.

Сердюк, Т. Н. Автоматизированная си-стема для контроля параметров кодового тока в рельсах [Текст] / Т. Н. Сердюк, В. И. Гаврилюк // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн.. трансп. ім. акад. В Лазаряна. – 2004. - Вип.3. - С.15 - 20.

Сердюк, Т. Н. Автоматизированное измерение параметров кодового тока и электромагнитных помех в обратном тяговом токе [Текст] / Т. Н. Сердюк, В. И. Гаврилюк // Материалы IIІ Между-народной научно-практической конфе-ренции "Электромагнитная совмести-мость и безопасность на железнодорожном транспорте". – Д.:ДИИТ, 2010. – С.48-49.

Пат. 50859 Україна В61L25/00. Спосіб автоматизованого контролю параметрів рейкових кіл з вагону-лабораторії: Пат. 50859 Україна 50859, В61L25/00 [Текст] / Сердюк Т. Н., Гаврилюк В. И. - № u200913582; Заявлено 25.12.2009; Опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.– 4с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)