DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50569

Впровадження сигнальних тороїдальних трансформаторів СТ-4.ТА

Tetiana Mykolaivna Serdiuk, Andriy Leonidovych Yevdokimenko

Анотація


В роботі дано обґрунтування впровадження модернізованого сигнального трансформатору типу СТ-4.ТА з тороїдальним сердечником, що дозволяє зменшити масу та габарити приблизно в 2 рази, знизити вплив електромагнітних завад, випромінюваних трансформатором, на суміжні пристрої, підвищити ККД. Дослідний зразок і лабораторні випробування трансформатору типу СТ-4.ТА було виконано підприємством ТОВ «НВО «Трансавтоматика», м. Дніпропетровська, Україна.


Ключові слова


сигнальний трансформатор, тороїдальний сердечник, обмотка, метод обслуговування

Повний текст:

PDF

Посилання


Котенёв, Е.С., Евсеев А.Н. Расчет и оптимизация тороидальных трансформаторов [Текст] / Е.С. Котенёв, А.Н. Евсеев – Москва: Горячая линия – Телеком, 2011. – 287 с.

Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ): ЦШ/0060 [Текст]: Затв. Міністерства транспорту та звязку України, Держ. адм. залізн. трансп. України, Укрзалізниця. Гол. управл. ав-томат., телемех. та зв’язку. Затв. Наказ Держ. адмін. залізн. трансп. України від 07.10.2009. №090-ЦЗ – Київ, 2009. – 111 с.

Стислий довідник на елементи та пристрої залізничної автоматики: ЦШ-0036 [Текст]: затв. наказом Держ. адмін. залізн. транс. України від 23 .06 2005 №175-Ц. - К : [б. и.], 2005. - 238 с. - (Мін. транс. та зв'язку України. Укрзалізниця. Гол. упр. АТЗ).

Сороко, В.И. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики [Текст]: Справочник: в 2 кн. – 3-е изд. / В. И. Сороко, В. А. Милюков – Москва: НПФ «Планета», 2000 – 823 с.

Архипов, Е.В. Справочник электромонтера СЦБ: 2-е изд., перераб. и доп. [Текст] / Е.В. Архипов, В.Н. Гуревич – Москва: Транспорт, 1999 – 351 с.

Prieto, R. Influence of Winding Strategy in Toroidal Transformers [Text]/ R. Prieto, V. Bataller, J.A. Cobos, and J. Uceda// 24th Annual IEEE Conference of the Industrial Electronics Society IECON’98, August 31 – September 4, 1998, pp. 359-364.

Мартынихин Г. Расчет тороидальных трансформаторов [Текст] / Г. Мартынихин // Радио. – 1972. –№ 3. – С. 42.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)