DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50572

Аналіз промислових показників статичних перетворювачів тягового електроприводу

Andrey Mykolayovych Mukha

Анотація


Проведено аналіз промислових показників перетворювачів тягового електроприводу для розробки рекомендацій по його раціональним конструктивним параметрам.

Дослідження, проведені автором, дозволили встановити, що використання рідинного охолодження в тягових статичних перетворювачах дозволить зменшити приблизно на 7…8 % габаритні показники у порівняні з повітряним примусовим.


Ключові слова


частота, втрати, перетворювач, охолодження

Повний текст:

PDF

Посилання


Захарченко Д.Д. Тяговые электрические машины. Учебник для вузов ж.-д трансп. [Текст] / Н.А. Романов / – М.: Транспорт, 1991. – 343 с.

Калинин В.К. Электровозы и электропоезда. [Текст] – М.: Транспорт, 1991. – 480 с.

Безрученко В.М. Тягові електричні машини електрорухомого складу. Навчальний посібник. [Текст] /В.К. Марченко. В.В. Чумак/ –Д.: Вид-во Дніпропет-ровського нац. унів. зал-го тр-ту ім. акад. В. Лазаряна, 2003. - 252 с.

Преобразовательные устройства электропоездов с асинхронными тяговыми двигателями. [Текст] / А.М. Солодунов, Ю.М. Иньков, Г.Н. Коваливкер, В.В. Литовченко. / под ред. А.М. Солодунова. – Рига: Зинантне, 1991. – 351 с.

Зиновьев Г. С. Основы силовой электроники: Учебник. [Текст] – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1999. Ч.1. – 199 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)