DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50611

Перспективи цивільної авіації України в умовах лібералізації ринку авіаційних перевезень

A. N. Valko, P. A. Yanovskiy

Анотація


Постановка проблеми – політична інтеграція внутрішніх і міжнародних ринків авіаційних перевезень. Міжнародний повітряний транспорт відіграє велику роль у розвитку політичних та економічних міжнародних відносин. Але не меншу роль він відіграє у внутрішньому зростанні країни, як показник стабільності, добробуту, зайнятості населення, імпульс для розвитку науково-промислового потенціалу країни, зокрема авіаційної промисловості. Саме тому регулювання ринку авіаційних перевезень на сьогоднішній день є однією з найбільш перспективних і керівних складових діяльності авіаційної галузі України.

Актуальність роботи полягає, з одного боку, у визнанні стратегічної важливості стабільного розвитку авіації в зовнішній і внутрішній політиці України, а з іншого боку, в нестачі стартового потенціалу для успішної конкуренції з європейськими учасниками ринку.

Проведений аналіз політики лібералізації авіаційних перевезень в рамках динаміки впровадження договору «відкрите небо» відображає складові забезпечення конкурентой спроможності українських авіаційних перевезень за умови входження до договір «Відкрите небо».


Ключові слова


політика «відкритого неба», low-cost перевезення, злиття, конкурентоспроможність авіаційних підприємств

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Афанасьев, В. Г. Коммерческая эксплуатация воздушных международных линий [Текст] / В. Г. Афанасьев – М.: Транспорт, 1987. – 255 с.

Бадрак, В. Україна береться за авіацію [Текст] / В. Бадрак // Дзеркало тижня. – №16 (340), 2001. – 14 с.

Доб’я, О. Український авіаринок: перспективний, але вразливий [Текст] / Доб’я О., Поюн В. // Дзеркало тижня. – №7 (535), 2005. – 14 с.

Заходи щодо виконання у 2005 році Плану дій Україна – ЄС [Електроний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2005 р. № 117-р. – Режим доступа: http://zakon.nau.ua

Звіт із сучасного стану євроатлантичної інтеграції [Текст]: Реліз Міністерства транспорту та зв’язку України. – К., 2006. – 24 с

Звіт «Результати співпраці між Україною та ЄС». Дослідження Фундації соціально-правового захисту населення [Текст]. – К.: «Сяйво», 2006. – 200 с.

Кирилов, В. Кому будет принадлежать «открытое небо»? [Електроний ресурс] / В. Кирилов – Лента.Ру. – 2005. – № 37. – Режим доступа: http://lenta.ru/articles/2005/03/28/aviamarket/.

Кокшаров, О. О. Гра на виліт [Текст] / О. О. Кокшаров // Експерт. – 2005. – № 15. – 15 с.

Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 ро-ку. [Текст]: затв. рішенням Колегії Мінтрансу від 23.10.2001 р.

Концепція розвитку цивільної авіації України. [Електроний ресурс]: Поста-нова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 р. N 1587. – Режим доступа: http://www.avia.gov.ua/

Повітряний кодекс України [Текст]. – К.: 1993. – 36 с.

Про серйозні недоліки в роботі та невідкладені заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації [Електроний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.96 р. № 1587. –

Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1587-96- %D0%BF.

Поюн, В. Українська авіація – гра в пазли. [Текст] / В. Поюн // Дзеркало тиж-ня. – № 25 (553), 2009. – 5 с.

Співробітництво України та ЄС у 2010 році у галузі транспорту та зв'язку [Текст] : Реліз Міністерства транспорту та зв’язку України. – К: – 2010. – 35 с.

Степанова, В. П. Зліт переможців. [Текст] / В. П. Степанова // Профіль України. – № 52(67), 2004. – 26 с.

Синицына, Е. Украина прекрывает «Открытое небо» [Электронный ресурс] / Е. Синицына, А. Леденев, Б. Кисиль // Режим доступа: http://www.kommersant.ua.

Украина выходит в «Открытое небо» [Электронный ресурс]: MI-Gnews.com.ua от 08.06.2010 г. – Режим доступа: http://www.MIGnews.com.ua

IATA International Scheduled Services: Financial & Operating Performance Summary for 1996- 2004 [Text]. – Brussel, mar. 2005. – 17 p.

ACTION plan for 2004-2009 [Text] / Assosiation of European Airlines. – Brus-sel, feb. 2005.

Burnewicz, J. Sprzeczność w procesie dostosowania polskiego transportu do Unii Europejskiej [Text]/ J. Burnewicz // referat na IX Międzynarodową Konferencję„ Dostosowanie Polskiego Transportu Do Unii Europejskiej”. – UG, Sopot, maj 2002.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)