DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50614

Зниження техногенного навантаження на водоймище при скиданні стічних вод за рахунок підвищення ефективності відстійників

Mykola Mykolayovych Biliaiev, Leonid Fedorovich Dolina, Vitaly Anatolievych Kozachyna

Анотація


Метою даної роботи є розробка чисельної моделі масопереносу (CFD модель) у горизонтальному відстійнику, яка дозволяє врахувати при моделюванні геометричну форму відстійника та його конструктивні особливості.


Ключові слова


чисельне моделювання, горизонтальний відстійник, CFD модель

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Біляєв, М. М. Моделювання і прогнозування стану довкілля [Текст]/ М. М. Біляєв, В. М. Багрій, І. І. Дуднікова. – Д: Вид-во Маковецький Ю.В., 2010. – 188 с.

Беляев, Н. Н. Математическое моделирование массопереноса в отстойниках систем водоотведения [Текст]/ Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная. – Д.: Нова ідеологія, 2012. – 112 с.

Беляев, Н. Н. К расчету вертикального отстойника на базе CFD модели [Текст] / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // Вісник Нац. ун-ту водного господарства та природокористування. – Рівне. – 2012. – №1 (57). – С. 32-41.

Василенко, О. А. Водовідведення та очистка стічних вод міста. Курсове і дипломне проектування. Приклади та розрахунки [Текст] / О. А. Василенко, С. М. Епоян – Київ – Харків, КНУБА, ХНУБА, ТО Ексклюзив, 2012. – 540 с.

Згуровский, М. З. Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде [Текст] / М. З. Згуровский, В. В. Скопецкий, В. К. Хрущ, Н. Н. Беляев. – К.: Наук. думка, 1997. – 368 с.

Исмаилова, Э. К. К вопросу очистки сточных вод с высоким содержанием взвешенных веществ [Электронный ресурс] / Э. К. Исмаилова, М. К. Оспану-лова, А. К. Киргизбаев, А. С. Куйчиев. // arch.kyrlibnet.kg/uploads/kgusta ISMAILOVA E. K., OSPANKULOVA M. K.,KIRGIZBAEV A. K., KUJCHIEV A. S..pdf

Ласков, Ю. М., Примеры расчетов канализационных сооружений: учеб. пособие для вузов. [Текст]/ Ю. М. Ласков, Ю. В. Воронов, В. И. Калицун – М.: Высш. Школа, 1981. – 232 с.

Лойцянский, Л. Г. Механика жидкости и газа [Текст]/ Л. Г. Лойцянский – М.: Наука, 1978. – 735 с.

Самарский, А. А. Теория разностных схем [Текст]/ А. А. Самарский. – М.: Наука, 1983. – 616 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)