DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51032

Стрілочні привода швидкісних залізничних магістралей

E. V. Maslennykov, P. E. Gorb, T. M. Serdiuk, O. V. Ivanov

Анотація


Метою даної роботи був аналітичний огляд сучасного стану конструктивного розвитку елементної бази стрілочних приводів і пошук нових рішень для впровадження на об'єктах реконструкції та залізничних дільницях України, які проектуються. Для досягнення поставленої мети були виконані такі задачі: вивчена конструкція стрілочних переводів та електроприводів, що застосовуються на високошвидкісних магістралях; складені рівняння руху стрілочного електроприводу з метою опису фізичних процесів, що відбуваються при переводі стрілки, і підготовки наукового обґрунтування щодо рекомендацій впровадження приводів того чи іншого типу на залізницях України; запропонована одномасова схема стрілочного електроприводу і отримано рівняння приведеного моменту. Виконано аналіз видів несправностей в стрілочних приводах і переводах. Однією з поширених несправностей є зниження ізоляції лінійних проводів Л1, Л2 двохпровідної схеми управління, яка поширена на залізницях України і застосовується для управління приводами постійного струму.

Для дослідження впливу опору ізоляції лінійних проводів Л1, Л2 були отримані рівняння напруги, струму та потужності реле, що залежать від коефіцієнтів чотириполюсника кабельної лінії і деякого параметра p, що характеризує стан ізоляції між лінійними проводами. За результатами експериментальних і розрахункових досліджень було встановлено, що реле ОК, яке використається у двохпровідній схемі управління, залишається під струмом в той час, коли ізоляція одного з лінійних проводів погіршується. Аналіз кривих Up(p)  і Ip(p) показав, що величина напруги на реле ОК не є визначальною, оскільки навіть при напрузі 62,6 ... 72 В реле залишалося під струмом, який змінювався в межах 0,4 ... 0,75 А.

Оскільки тематика статті спрямована на зменшення числа відмов у вузлах стрілочних приводів і двохпровідній схемі управління, то дослідження в даній області дозволять підвищити безпеку на залізничному транспорті за рахунок впровадження сучасних пристроїв автоматики, поліпшення показників безвідмовності і ремонтопридатності.


Ключові слова


стрілочний електро-привід, опір ізоляції, рівняння руху стрілочного електроприводу, несправності

Повний текст:

PDF

Посилання


Железные дороги: Общий курс [Текст]/ под ред. М. М. Уздина. – М.:Транспорт, 1991. – 295 с.

Корнійчук, М. П., Липовець Н.В., Шамрай Д.О. Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту [Текст] / М. П. Корнійчук, Н. В. Липовець, Д. О. Шамрай – К.: Дельта, 2006. – 500 с.

Сороко, В. И. Автоматика, телемеханика, связь и вычислительная техника на железных дорогах России [Текст] / В. И. Сороко, В.М. Кайнов; Энциклопедия, том 1. – 3-е издание; НПФ «ПЛАНЕТА», 2006. – 957 с.

Стрелочный электропривод [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Стрелочный_электропривод.

Устройство переводное стрелочное УПС [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ntc-infotech.ru /

Электропривод стрелочный с внутренним замыкателем типа ВСП-150. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://scbist.com/postovoe-i-napolnoe-oborudovanie/704-elektroprivod-strelochnyi-s-vnutrennim-smykaniem-tipa-vsp-150-a.html

Электропривод СП-6К [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://specprom-ekb.ru/elektroprivody_strelochnye/

Электропривод СП-12У. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.signador.org/catalogue/ctl-priv.html

Электроприводы стрелочные невзрезные. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.aemz.elteza.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=420&Itemid=40

Парфенов, В. И., Руденко А. Б. Способ дистанционной диагностики состояния механической части стрелочного перевода с электроприводом постоянного тока [Текст] / В. И. Парфенов, А. Б. Руденко – Д. П. Украины № 8573, В61L7/08, опубл. 15.08.2005, бюл. № 8.

Матвеева, О. Л. Электроприводы для железнодорожных стрелочных переводов [Электронный ресурс] / О. Л. Матвеева, Д. И. Селиверов // ХХІІІ Студенческая международная научно-практическая конференция. «Научное сообщество студентов ХХІ века» –Новосибирск: СиБАК, 2014. – Режим доступа: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/5731

Устройство переводное стрелочное в полом металлическом брусе для скоростей движения поездов до 250 км/ч (УПС-250Н-70) [Электронный ресурс] / «Научно-технический центр ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», Инновации и нанотехнологии для железных дорог. – Москва. – Режим доступа: http://www.ntc-infotech.ru/index_p_7_p_3_sub1.html

Сапожников, В. В. Электрическая централизация стрелок и светофоров [Текст] / В. В. Сапожников, В. А. Кононов. – М.: Маршрут, 2002. – 168 с.

Казаков, А. А. Релейная централизация стрелок и сигналов [Текст] / А. А. Казаков. – М.:Транспорт, 1984. – 312 с.

Волошко, Ю. Д. Как работают стрелочные переводы под поездами [Текст] / Ю. Д. Волошко, А. Н. Орловский – М.: Транспорт, 1987. – 120 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)