DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51291

Впровадження нових типів двигунів стрілочних електроприводів

B. P. Dorohin, T. M. Serdiuk

Анотація


Виконано оцінку існуючих типів електродвигунів стрілочних приводів і сучасних аналогів. Двигуни типу ЕМСУ є уніфікованими, обладнані мікропроцесорною системою управління, яка передбачає можливість забезпечення синхронної роботи двох і більше електроприводів, що робить його перспективним для застосування в стрілочних переводах швидкісних доріг. Двигуни ДБУ є більш надійними в порівнянні з МСП за рахунок відсутності щітково-колекторного механізму, мають покращені масогабаритні показники і електронну систему управління, яка дозволила виключити фрикційну муфту і забезпечити самодіагностику і діагностику електроприводу (без прокладки додаткових проводів). Однак, такі двигуни є більш дорогими і складними в експлуатації в порівнянні з існуючими типу МСП і МСТ. Отже, мотори стрілочних приводів МСТ досі залишаються цілком придатними до експлуатації, оскільки збільшують міжремонтний термін в 3…4 рази і не вимагають конструктивних змін в самих стрілочних приводах.

Актуальність. Аналіз існуючої елементної бази стрілочних приводів, їх переваг та недоліків, рівень технічного оснащення залізничних станцій України, впровадження швидкісного руху та електрифікація ділянок, модернізації пристроїв електричної централізації і переведення їх на мікропроцесорну елементну базу відповідно до Концепції Державної програми реформування залізничного транспорту, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р № 651-р, підкреслює необхідність у пошуку нових рішень, пов'язаних із заміною існуючих двигунів стрілочних електроприводів і удосконаленням їх технології обслуговування. Отже, порушена в статті тема, є актуальною.

Результати. Розроблено метод визначення параметрів і робочих і механічних характеристик асинхронних трифазних двигунів стрілочних приводів типу МСТ. Було встановлено, що зі збільшенням навантаження на валу ККД асинхронного стрілочного двигуна збільшується.

Ключові слова


стрілочний привод, електродвигун постійного струму, асинхронний трифазний двигун, параметри двигуна, метод виміру

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Сапожников Вл. В. Станционные системы автоматики и телемеханики [Текст]/ Вл. В. Сапожников, Б. Н. Елкин, И. М. Кокурин и др. – М.: Транспорт, 1997. – 432 с.

Резников, Ю.М. Электроприводы железнодорожной автоматики и телемеханики [Текст] / Ю.М. Резников. – М.: Транспорт, 1985. – 288 с.

Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування [Текст]. – Київ, 2006. – 433с.

Железнодорожный транспорт [Текст] // УНІАН. Транспорт. – 23.11.2006. – №168. – С. 5.

Ахмедзянов, Г. Г. Повышение надежности двигателей постоянного тока стрелочных электроприводов [Электронный ресурс] / Г. Г. Ахмедзянов // Журнале научных публикаций аспирантов и докторантов. –2012. – №10. – Курск: 2012. – Режим доступа: http://jurnal.org/articles/2012/

elect2.html

Электродвигатели для стрелочных электроприводов и приводов автостопа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://scbist.com/spravochnik/

elektroprivod.htm

Электродвигатель железнодорожный МСП-0,25 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://speztrade.ru/products/motors/msp/

Принцип построения и особенности работы контрольной, управляющей и рабочей цепей пятипроводной схемы управления стрелочным электроприводом с двигателем переменного тока [Электронный ресур]. –Режим доступа: http://edu.dvgups.ru

Москаленко, В.В. Электрический привод [Текст] / В.В. Москаленко. - М.: Высшая школа, 1991. – 226 с.

Дубинець, Л. В. Електричні машини. Трансформатори. Асинхроні машини: [Текст] / Л. В. Дубинець, О. І. Момот, О. Л. Маренич – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. – 208 с.

Пиотровский, Л. М. Электрические машины [Текст]/ Л. М. Пиотровский - М.–Л.:Госенргоиздат, 1963. – 504 с.

Электродвигатели переменного тока типа МСА (17529–00–00) ТУ 32 ЦШ 2093–2001 [Электронный ресурc]. – Режим доступа: http://geksar.ru

Любшин, Д. А. Схема управления стрелкой с бесколлекорным управляемым электродвигателем [Текст] / Д. А. Любшин, В. М. Руденко // Автоматика, связь, інформатика. –2007. – № 6 –С. 10 - 13.

Матвеева, О. Л. Современные электродвигатели для стрелочных приводов [Электронный ресурс]/ О. Л. Матвеева, Д. И. Селиванов // Актуальные вопросы технических наук: материалы II между-нар. науч. конф. – Пермь: Меркурий, 2013. – С. 102-104. Режим доступа: http://www.moluch.ru/conf/tech/archive/73/3219/

Электродвигатель малогабаритный стрелочный универсальный (ЭМСУ). ТУ32 ЦШ 162.22–2009 (черт. 22381–00–00) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://geksar.ru/

Чечет Ю. С. Управляемый асинхронный двигатель с полым ротором [Текст]/ Ю. С. Чечет. - М. ; Л. : Госэнергоиздат, 1955. - 239 с.

Несговорова, Е. Д. Опытное определение параметров маломощных асинхронных двигателей [Текст]/ Е. Д. Несговрова // Электромеханика. – 1962. – №5.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)