DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/51336

Комплекс для вимірювання та реєстрації електромагнітних полів в діапазоні ННЧ - ДНЧ

A. V. Shvets, T. M. Serdiuk, A. Yu. Shchekotov, G. G. Belyaev, A. P. Krivonos

Анотація


Вимірювання змінних магнітних полів в діапазоні низьких частот використовуються в різних галузях наукових досліджень, таких як геофізика, радіофізика, а також технічних областях, пов'язаних з проблемами управління, електромагнітної сумісності та дистанційного моніторингу роботи силових пристроїв - електродвигунів, генераторів, джерел живлення, перемикачів, електричних силових мереж і т.п. Тому створення універсальних засобів вимірювання магнітного поля, що задовольняє широким вимогам споживачів і спрощених методик розрахунку оптимальних параметрів компонентів вимірювального комплексу представляє актуальну задачу для розробника. Наукова новизна представленої роботи полягає в тому, що запропонована методика розрахунку широкосмугових індукційних датчиків магнітного поля, яка дозволяє вибрати оптимальні конструктивні параметри датчика, що задовольняють вимогам чутливості та смуги пропускання при знижених вимогах до шумових параметрів вхідного підсилювача. Методика також дозволяє розрахувати параметри підсилювального тракту, які забезпечують необхідний динамічний діапазон вимірюваних сигналів. Практична цінність роботи полягає в тому, що на прикладі створення трьохканального програмно-апаратного комплексу для вимірювань атмосферних електромагнітних завад в діапазоні низьких частот описаний і обґрунтований вибір конструктивних параметрів датчиків магнітного та електричного поля і трактів підсилення з метою отримання необхідної чутливості і частотного діапазону реєстрованих сигналів. Вимірювання параметрів приймальної частини комплексу показали досить гарну узгодженість з розрахунком. Програмна частина комплексу, реалізована на персональному комп'ютері, в режимі реального часу дозволяє оцінювати абсолютний рівень, спектральний склад, а також поляризаційні характеристики реєстрованих імпульсних, вузькосмугових та квазімонохроматичних полів, і накопичувати отримані дані в цілодобовому режимі.


Ключові слова


індукційний датчик, вимірювання магнітного поля, низькочастотні перешкоди

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бетче, В., Количественная оценка электромагнитных влияний в зоне электрифицированных линий [текст] / В. Бетче, Р. Крафт Р. // Железные дороги мира. – 1992. – № 4. – С. 24 - 29.

Tumanski, S. Handbook of magnetic measurements (Series in Sensors), Ch.4 – Magnetic sensors [текст] / S. Tumanski – CRC Press 2011.

Harriman, S. K., Magnetic Sensor Design for Femtotesla Low-Frequency Signals [текст] / S. K. Harriman, E. W. Paschal, U.S. Inan – IEEE Transactions on geo-science and remote sensing, Vol. 48, No. 1, January 2010, 396-402

Yedemsky, D.Ye., Experimental investiga-tion of the tweek field structure [текст] / D.Ye. Yedemsky, B.S. Ryabov, A.Yu. Shchokotov, V.S. Yarotsky – Adv. Space Res., 1992, 12, No 6. – P. 251-254.

Jean, A. G., Calibration of Loop Antennas at VLF [текст] / A. G. Jean, H. E. Taggart, J. R. Wait – Journal of research of the National Bureau of Standards-C. Engineering and Instrumentation, Vol. 65, No.3, 1961, p.189-193.

Сердюк, Т.Н., Выделение импульсных сигналов на фоне мощных помех от силовых сетей [текст] / Т.Н. Сердюк, А.В. Швец, В.К. Иванов – Электромагнитная совместимость и безопасность на железнодорожном транспорте. – 2011. – №1. – Д.: Изд-во ДНУЖТ, 2011. – С. 77-83.

Швец, А. В. Экспериментальное исследование распространения СНЧ-СДВ атмосфериков и динамика мировой грозовой активности [текст] / А. В. Швец // Дис. на соиск. уч. ст. канд. физ. – мат. наук. – госуниверситет им. А.М. Горького. – Харьков. – 1994. – 153 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)