№ 7 (2014)

Зміст

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Комплекс для вимірювання та реєстрації електромагнітних полів в діапазоні ННЧ - ДНЧ PDF (Русский)
A. V. Shvets, T. M. Serdiuk, A. Yu. Shchekotov, G. G. Belyaev, A. P. Krivonos
Реалізація амплітудно-частотно-часового представлення спотворених кривих струму та напруги на виході перетворювача частоти типа LS800-42K2-TD за допомогою спрощеної комплексної wavelet-функції Морле PDF (Русский)
A. V. Gorpinich, I. A. Taranenko
Електромагнітне випромінювання мобільних телефонів та смартфонів PDF (Русский)
L. F. Dolina, V. A. Kozachyna, O. P. Savina
Підвищення енергоефективності автоматизованої системи електропостачання громадських та житлових будівель на основі відновлювальних джерел енергії PDF
О. І. Bondar, O. V. Mikhieiev
Порівняльний аналіз основних методів розрахунку матриці послідовно- го імпедансу колії шириною 1520 мм в діапазоні тональних частот PDF (English)
V. I. Havryliuk, V. V. Meleshko

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Шляхи зниження аварійності на залізничних переїздах PDF
M. B. Kurhan, O. F. Luzhitskij, M. O. Gavrilov
Порівняльний аналіз традиційних та координатних систем інтервального регулювання руху поїздів PDF
Yu. V. Burkovskiy, K. V. Honcharov
Особливості експлуатації сучасних акумуляторів та батарей PDF (Русский)
V. I. Prоfatilov, T. M. Serdiuk
Впровадження технології віртуалізації для підвищення надійності та безпеки інформаційних систем на залізничному транспорті PDF
Yu. N. Ivchenko, V. G. Ivchenko, O. N. Gondar
Автоматизація вимірювань залізничної колії PDF (Русский)
B. M. Bondarenko, V. V. Laguta
Комп'ютерна модель розрахунку локального забруднення атмосфери при аварійному викиді небезпечної речовини PDF (Русский)
M. M. Biliaiev, O. V. Berlov, Z. N. Yakubovskaia
Кінцеві об’єкти та їх граматична структура PDF (Русский)
V. M. Illman, O. S. Kuropyatnik