DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/51375

Електромагнітне випромінювання мобільних телефонів та смартфонів

L. F. Dolina, V. A. Kozachyna, O. P. Savina

Анотація


Електромагнітні поля здійснюють сильний вплив на організм людини у всіх його частотних діапазонах. Причому при високочастотному опроміненні виникає тепловий вплив на організм людини, а при низькочастотному виникає нетепловий або інформаційний вплив. Інформаційний вплив, як би нав'язує певний ритм коливального процесу тієї чи іншої функціональної системі людського організму. Якщо інформаційні частоти чинника, що впливає, синхронізовані з нормальними ритмами хвильової матриці особистого гомеостазу, шкоди людині це не приносить. Але людина живе в агресивному навколишньому середовищу «електромагнітного смогу» і нарівні з безпечними для нього частотами постійно піддається впливу чужорідних для свого організму електромагнітних впливів.

Метою даної роботи було вимірювання та дослідження електромагнітного випрмінювання (ЕМВ) мобільних телефонів та смартфонів і, відповідно, оцінка їх потенційної небезпеки для користувачів.

Одним з джерел ЕМВ, контакт з яким має переважна більшість людей на Землі, є мобільний телефон, смартфон. У зв'язку з цим очевидним і необхідним є вивчення ступеня небезпеки, яку несе в собі використання даних видів пристроїв.

Результати. У 2014 році дві групи студентів-екологів ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна провели заняття в ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр держсанепідемслужби України» з метою вимірювання ЕМВ від різних смартфонів і двох мобільних телефонів сучасного зразка. Попередні і нові виміри показали, що за рівнем ЕМВ мобільні телефони більш небезпечні, ніж смартфони, особливо мобільні телефони «старого» зразка. Вимірювання показали, що більшість пристроїв укладаються в норму, за винятком HTC Desire SV, Nexus 4.


Ключові слова


електромагнітне поле, частота випромінювання, мобільний телефон, смартфон, потік електромагнітної енергії, питомий коефіцієнт поглинання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Hardell, L. Mobile phones, cordless phones and the risk for brain tumours [Text] / L. Hardell, M. Carlberg // Int J. Oncol. - 2009. - 35, No 1. – P. 5-17.

Wolf, R. Increased incidence of cancer near a cell-phone transmitted station [Text] / Trends in cancer prevention: Ed. F. Columbus // R. Wolf, D. Wolf – Nova Science Publishers, Inc, 2007. – P. 1-8.

Santini, R. Study of the health of people living in the vicinity of mobile phone base stations: 1. Influences of distance and sex [Text] / R. Santini, P. Santini, J.M. Danze et al. // Pathol. Biol. – 2002. – No 50. – P. 369-373.

Agarwal, A. Effects of radiofrequency electromagnetic waves (RF-EMW) from cellular phones on human ejaculated semen: an in vitro pilot study [Text] / A. Agarwal, N. Desai, K. Makker et al. // Fertil. and Steril. – 2009. – 92, No 4. – P. 1318-1325.

Державні санітарні норми та правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» [Текст]: затв. МОЗ України від 01.08.96 №293. – Київ, 1999.

ICNIRP. Guidelines for limiting exposure to time-varying elecrtic, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz) [Text]// Health Phys. – 1998. – 74, No 4. – P. 494 - 522.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)