DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/51379

Шляхи зниження аварійності на залізничних переїздах

M. B. Kurhan, O. F. Luzhitskij, M. O. Gavrilov

Анотація


Мета. Основним завданням при організації руху автомобільного і залізничного транспорту є безпечна взаємодія між цими видами транспорту. Одним з найнебезпечніших місць взаємодії цих видів транспорту є залізничні переїзди. Метою роботи є дослідження різних способів підвищення безпеки в місцях перетину залізничного та автомобільного транспорту та визначення найбільш ефективних з них для забезпечення безпеки руху. Методика. Застосовано статистичний аналіз і розрахунковий метод визначення аварійності на залізничних переїздах з метою встановлення ефективних способів облаштування переїздів при різних авто- та поїздопотоках. Результати. Отримані результати розрахунків дозволили сформулювати висновки і пропозиції, наприклад, безпечна взаємодія автомобільного та залізничного потоків можливе тільки за умови уникнення виїзду автомобіля на залізничну колію. Проаналізовано різні типи переїзного настилу. Надано рекомендації щодо модернізації чи заміни переїздів шляхопроводами на ділянці транспортного коридору Дарниця – Воронізька Південно-Західної залізниці. Визначено подальший напрямок роботи за даною проблемою. Наукова новизна. Розглянуто вплив різних факторів на аварійність на залізничних переїздах та обґрунтовані способи підвищення безпеки руху на ділянках перетину транспортних потоків.


Ключові слова


безпека руху, аварійність, залізничний переїзд, зіткнення, пересічення в різних рівнях

Повний текст:

PDF

Посилання


Веселов М.Ю. Безпека наземних шляхів сполучення як об’єкт адміністративно-правового регулювання [Текст] / М.Ю. Веселов // Збірник наукових статей До-нецького юридичного інституту «Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності» 2012 №3 – С. 111-116.

Харченко Т.В. Стан безпеки руху при взаємодії різних видів транспорту / Т.В. Харченко // Вісник ХНАДУ – 2010 № 50 С. 93–96.

Гаттаулин С.Т. Экономическая оценка и пути снижения потерь на железнодорожных переездах: автореф. дис…. канд. екон. наук : 08.00.05, 08.00.13 / Гатауллин Сергей Тимурович; Москва – М., 2009. 19 с.

Тарадин Н.А. Методы оценки безопасности функционирования систем железнодорожной автоматики и телемеханики: автореф. дис…. канд. техн. наук : 05.22.08 / Тарадин Николай Александ-рович; Москва – М., 2010. 14 с.

Ганичев А.И. Обеспечение безопасности движения на нерегулируемых железнодорожных переездах в системе "машинист-локомотив-окружающая среда" : автореф. дис…. канд. техн. наук : 05.22.07, 05.22.01 / Ганичев Александр Иванович; Самара – 2001. – 10 с.

Бойнік А.Б. Теоретичні основи ефективної експлуатації систем керування загороджувальними пристроями : автореф. дис…. док. тех. наук : 05.22.20 / Бойнік Анатолій Борисович; УкрДАЗТ – Х.,2003. – 41 с.

За 9 місяців 2014 року на залізничних переїздах та коліях зменшилася кількість ДТП [Електрон. ресурс] / Прес-центр Укрзалізниці – К., 2014. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/390506/

Андрєєва Л. Як зупинити сумний рахунок / Андрєєва Л. // Магістраль – 2014 – №10 (1896), 12-18 лютого – С. 4.

ЦП-0174 Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних переїздів : офіц. текст : [Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 26.01.2007 №54]. – К. : Мін-во Юстиції України, 2007. – 167 с.

Норми проектування залізнично-автодорожнього покриття в планах модернізації залізничних переїздів [Електрон. ресурс] / Tines railway – 2013. Режим доступу: http://www.tines.com.ua/uk/novyny/769-норми-проектування-залізнично-автодорожнього-покриття-в-планах-модернізації-залізничних-переїздів.html

Варбанец Н.Г. Повышение безопасности движения в местах пересечения железнодорожного и автомобильного транспортных потоков / Н.Г. Варбанец // ІКСЗТ – 2009 №3 С. 30-31.

Розробка стратегії підвищення швидкості руху поїздів до 160-200 км/год на ділянці Київ – Зернове міжнародного транспортного коридору з оптимальним використанням капіталовкладень. Номер держреєстрації 0102U005868. Д.:ДНУЗТ, 2004 р.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)