DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/51385

Впровадження технології віртуалізації для підвищення надійності та безпеки інформаційних систем на залізничному транспорті

Yu. N. Ivchenko, V. G. Ivchenko, O. N. Gondar

Анотація


Актуальність. На Придніпровській залізниці виникла необхідність у модернізації низки серверів, продуктивність яких вже не могла забезпечити необхідну якість функціонування інформаційних сервісів. Нові сервера мають продуктивність, яка перевершує необхідну на порядок, для функціонування кожного з сервісів. Більш того, постійно зростаюча кількість різних інформаційних систем керування та автоматизованих робочих місць, зростаючі вимоги до надійності і безпеки, відмовостійкості, до економії фінансових ресурсів вимагало пошуку рішення.

Мета роботи. Знайдене рішення повинно забезпечувати: можливість більш повного ви-користування апаратних ресурсів серверів, просте  розгортання додаткових віртуальних серверів, можливість створення резервних копій, зручні та ефективні засоби управління; підтримку існуючої інфраструктури, систем і завдань, можливість інтеграції системи віртуалізаціі в існуючу систему управління обчислювальними ресурсами.

У статті запропоновано впровадження технології віртуалізації на серверах автоматизованих систем керування вантажними перевезеннями, що дає можливість більш ефективно використовувати обладнання з метою підвищення оперативності інформаційного обміну та безпеки на залізничному транспорті.

Комплексне використання технологій віртуалізації дозволило поліпшити ефективність використання апаратних засобів серверів, прискорити розгортання нових інформаційних служб, підвищити надійність і керованість інформаційних систем Придніпровської залізниці.

Наукова новизна впровадження полягає у тому, що на основі аналізу стану використання засобів обчислювальної техніки в інформаційних системах, умов їх надійного та безпечного функціонування, сформульовані вимоги до пошуку засобів, які вирішують завдання підвищення ефективності інформаційних систем на залізничному транспорті шляхом використання нових сучасних інформаційних технологій.

Використано метод масштабного моделювання поведінки системи при аварійних ситуаціях та вдосконалення процесів самосинхронізації, тобто відновлення нормального функціонування системи після аварійних відключень. Результати експериментів довели, що впровадження нової технології зменшує час переходу з основного ресурсу на резервний в 6 – 10 разів.


Ключові слова


віртуалізація, сервер, платформа, ресурси, додатки, відмовостійкість, кластери, інформаційні системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Макалистер, Н. Виртуализация серверов [Электрон. ресурс] / Н. Макалистер. «Computerworld Россия». – 2007.–№ 09. – Режим доступа: http://www.osp.ru/cw/2007/09/4038424/

Технологии аппаратной виртуализации [Электрон. ресурс] / Режим доступа: ixbt.com.

Александров, А. Спирали аппаратной виртуализации. Открытые системы [Электрон. ресурс] / А. Александров . – Режим доступа: http://www.osp.ru/os/2007/03/4158010/

Hot Standby Router Protocol (HSRP) [Электрон. ресурс] / Режим доступа: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk362/tk321/tsd technology support subprotocol home.html.

Distributed File System Technology Center [Электрон. ресурс] / Режим доступа: http://www/microsoft.com/windowsserversystem/dfs/default.mspx.

Network Load Balancing Technical Overview [Электрон. ресурс] / Режим доступа:http://technet.microsoft.com/enus/library/bb742455.aspx.

Hyper-V Server 2008 R2 [Электрон. ресурс] Режим доступа: http://www.microsoft.com/hyper-v-server/en/us/default.aspx

Virtual Machine Manager 2008 R2 [Электрон. ресурс] / Режим доступа: http://www.microsoft.com/systemcenter/en/us/virtual-machine-manager.aspx.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)