DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/51392

Автоматизація вимірювань залізничної колії

B. M. Bondarenko, V. V. Laguta

Анотація


Метою роботи є розробка автоматизованої системи вимірювання кривизни залізничної колії з високим ступенем точності на основі сучасних технічних засобів реєстрації інформації.

Пропонована автоматизована система вимірювання кривизни залізничної колії на основі гіроскопа будується, зокрема із застосуванням сучасних лазерних гіроскопів. Пропонується використовувати кільцевий лазерний гіроскоп (КЛГ), так званий квантовий гіроскоп, створений на основі лазера з кільцевим резонатором, в якому по  оптичному контуру одночасно розповсюджуються стрічні електромагнітні хвилі. До достоїнств лазерних гіроскопів слід віднести перш за все відсутність ротора, що обертається, і підшипників, що створюють силу тертя, а також високу точність вимірювання. Виміри цього гіроскопа дозволяють з необхідною точністю описати натурну криву залізничної колії. Передбачається використання даної системи для ліній зі швидкістю руху поїздів до 160 ... 200 км / год.

Використання даної системи забезпечить більш високу точність вимірювань параметрів залізничної колії, в порівнянні з існуючими традиційними методами.

Систему можна встановити і на ручному візку, і на дрезині. При застосуванні автоматизованої системи вимірювання кривизни залізничної колії на основі гіроскопа спільно з GPS можливе використання її у вагоні і навіть на локомотиві.


Ключові слова


параметри залізничної колії, датчик кутової швидкості, лазерний гіроскоп

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Дёмин, Ю. В. Железнодорожная техника международных транспортных систем [Teкст]/ Ю. В. Дёмин. – Г.: Транспорт, 1998. – 352 с.

Бельфер, С. М. Путевое хазяйство [Tекст] / С. М. Бельфер, И. Б. Лехно. – Г.: Транспорт, 1981. – 447 с.

Каменский, В. И. Удержание железнодорожного пути в кривих [Текст] / В. И. Каменский, Е. Я. Шац. – Г.: Транспорт, 1987. – 189с.

Бесекерский, В. А. Основы автоматического управления [Текст]/ В. А. Бесекерский, Е. П. Попов. – М: Наука, 1974. – 354 с.

Шестов, С. А. Гироскоп на земле, в небе и на море [Текст]/ С. А. Шестов. – М.: Знание, 1989. – 188 с.

Ишлинский, А. Ю. Лекции по теор. гироскопов [Текст] / А. Ю. Ишлинский, В. И. Борзов, Н. П. Степаненко. – М.: МГУ, 1983. – 248 с.

Магнус, К. Гироскоп: Теория и использование [Текст] / К. Магнус. – М.: Мир, 1974. – 526 с.

Пешехонов, В. Г. Ключевые задачи современной автономной навигации [Текст] / В. Г. Пешехонов // Гироскопия и навигация. – 1996. – № 1 (12). – С. 48–55.

Бондаренко, Б. М. Обґрунтування оптимальних характеристик оптичного каналу вимірювання механічних параметрів електромагнітного реле [Текст] / Б. М. Бондаренко, А. П. Разгонов, В. И. Профатилов // Вісник ДІІТу ім. В. Ла-заряна. – 2009. – № 29 . – С. 121–125.

Стишин, В. В. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах [Текст] / В. В. Стишин, А. В. Урксов. – Г. Энергоатомиздат, 1990. – 224 с.

Шило, В. Л. Популярные цифровые микросхемы [Текст] / В. Л. Шило. – М. Радио и связь, 1987. – 352 с.

Косенко, Є. Я. Удосконалення реагування на аварійні ситуації при перевезенні небезпечних вантажів на залізниці [Текст] / Є. Я. Косенко, С. В. Кухлівський, Б. М. Бондаренко, І. І. Подзігун // Наука та прогрес транспорту. Вісник дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.– 2013. – №2 (44).– С 28 – 35.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)