DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/51402

Кінцеві об’єкти та їх граматична структура

V. M. Illman, O. S. Kuropyatnik

Анотація


У практичній та інтелектуальної діяльності людина має справу з кінцевими об'єктами, наприклад, множинами вагонів, маршрутами руху транспортних засобів, зіркоподібними математичними об'єктами, базами даних систем штучного інтелекту, графічними, мовними системами та ін., Спільністю яких є кінцева структура. Сучасна теорія решт розглядає кінці з алгебраїчної і топологічної позицій, як чисто математичної об'єкти. Оскільки загальна конструктивна сторона питання кінцевих об'єктів і структур, необхідних для проектування і моделювання прикладних задач, поки залишається відкритою, актуальним є вирішення даного питання.

Автори займаються розробкою і застосуванням конструктивних структур з метою моделювання та проектування формальних та конкретних прикладних систем. Мета даної роботи розширити представницькі можливості конструктивних структур на конструйованому носії і конкретно показати можливості формального подання та конструювання кінцевих об'єктів довільної природи в гібридних породжують структурах. Гібридизація конструктивних структур на рівні їх носіїв є новим елементом завдання породжують структур.

Гібридизація породжує структури здійснюється через включення до її носій додаткової структури формування вільних кінців і запропонованих операцій над кінцевими об'єктами. Вільні кінці з певними характеристиками задаються впорядкованими або невпорядкованими наборами елементів конструктивного алфавіту. Кінцеві об'єкти в загальному випадку не прив'язуються до систем відліку. Наукова новизна полягає у визначенні конструктивної граматичної структури на вільних термінальних і нетермінальних кінцях і розгляді завдання побудови формальної мови на кінцевих об'єктах при їх сумісності. Граматичні правила операторів і підстановок виведення враховують детерміновану і недетермінірованного навантаження, а також анімаційні процеси розвитку кінцевих конструкцій. Запропонована граматична структура решт узагальнює класичні граматичні структури.


Ключові слова


конструктивні граматичні структури, вільні кінцеві об’єкти, ланцюжкові конструкції, сумісність об’єктів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Гладкий, А. В. Формальные грамматики и языки [Текст] / А. В. Гладкий. – М.: Наука, 1973. – 368 с.

Гинзбург, С. Математическая теория контекстно-свободных языков [Текст] / С. Гинзбург. – М.: Мир, 1970. – 328 с.

Фу, К. С. Структурные методы в распо-знании образов [Текст] / К. С. Фу. – М.: Мир, 1977. – 318 с.

Lindenmayer, A. Mathematical models for cellular interaction in development. Pats I and II. [Text] / A. Lindenmayer // Journal of Theoretical Biology. – 1968. – V. 18. – P. 280-315.

Лисовик, Л. П. Об одном методе задания фрактальных множеств / [Текст] / Л. П. Лисовик, Т. А. Карнаух // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 3. – С. 42-49.

Саломаа, А. Жемчужины теории формальных языков [Текст] / А. Саломаа. – М.: Мир, 1986. – 159 с.

Ільман В. М.,Структурний підхід до проблеми відтворення граматик [Текст] / В. М. Ільман, В. І. Шинкаренко // Проблеми програмування. – 2007. – № 1. – С. 5 –16.

Шинкаренко, В. И. Структурные модели алгоритмов в задачах прикладного программирования. І. Формальные алгоритмические структуры [Текст] / В. И. Шинкаренко, В. М. Ильман, В. В. Скалозуб // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 3. – С. 3 – 14.

Суворов, Г.Д. Простые концы и последовательности плоских отображений [Текст] / Г. Д. Суворов. – К.: Наукова думка, 1986. – 187 с.

Роджерс, Д. Математические основы машинной графики [Текст] / Д. Ро-джерс, Дж. Адамс. – М.: Мир, 2001. – 604 с.

Андон, Ф. И., Алгебро-алгоритмические модели и методы параллельного программирования [Текст] / Ф. И. Андон, А. Е. Дорошенко, Г. Е. Цейтлин, Е. А. Яценко. – К.: Академпе-риодика, 2007. – 634 с.




ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)