DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/57175

Дослідження впливу зворотного тягового струму на роботу рейкових кіл в умовах різних видів тягового навантаження

A. M. Beznaritnyy, V. I. Havryliuk

Анотація


На теперішній час рейкові кола залишаються основним датчиком місцезнаходження поїзда на ділянці залізничної колії і є елементом систем управління рухом поїздів, як на станції, так і на перегоні. При цьому рейкові кола працюють у складних електромагнітних умовах. Основним чинником негативного впливу на їх роботу є тягова мережа, оскільки рейки залізничної колії є одночасно елементом рейкових кіл і зворотної тягової мережі. Зворотний тяговий струм здійснює негативний вплив на роботу рейкових кіл у разі наявності асиметрії рейкової лінії і небезпечний вплив при наявності в його спектрі гармонік на робочих частотах рейкових кіл. Досвід експлуатації колійних пристроїв сигналізації показує, що наявність значної асиметрії характерно для більшості рейкових кіл. Спектральна характеристика зворотного тягового струму ретельно досліджувалася для класичного виду електрорухомого складу. Однак на сьогоднішній день проводиться впровадження прискореного електрорухомого складу, в якому застосовуються асинхронні тягові двигуни з інверторами напруги, побудованими на IGBT-транзисторах. Тому виникає актуальне завдання дослідження спектру струму в зворотній тяговій мережі в умовах її навантаження електрорухомим складом різного типу.

В роботі проведено аналіз роботи інверторів напруги, які використовуються для керування асинхронними тяговими двигунами. Проведено експериментальні дослідження спектрального складу зворотного тягового струму, що генерується різними типами електрорухомого складу, наочно показано збільшення фону гармонійних завад в рейковій лінії при впровадженні прискореного рухомого складу. Результати роботи можуть бути покладені в основу для розробки технічних рішень щодо підвищення електромагнітної сумісності зворотного тягової мережі і рейкових кіл залізничної автоматики.


Ключові слова


рейкові кола, тягова мережа, зворотній тяговий струм, електромагнітний вплив, спектр струму, електрорухомий склад з асинхронними тяговими двигунами

Повний текст:

PDF

Посилання


Шаманов, В. И. Электромагнитная совместимость систем железнодорожной автоматики и телемеханики: учебное пособие [Текст] / В. И. Шаманов – М.: Маршрут, 2013 – 244 с.

Кириленко, А. Г. Электрические рельсовые цепи: Учебное пособие [Текст] / А. Г. Кириленко, Н. А. Пельменева. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2006. – 94 с.

Аркатов, В. С. Рельсовые цепи магистральных железных дорог: Справочник [Текст] / В. С. Аркатов, А. И. Баженов, Н. Ф. Котляренко – М.: Транспорт, 1992. – 384 с.

Бадер, М. П. Электромагнитная совместимость: Учебник для вузов [Текст] / М. П. Бадер. – М.: УМК МПС, 2002. – 638 с.

Шаманов, В. И. Помехи и помехоустойчивость автоматической локомотивной сигнализации: Учебное пособие [Текст] / В. И. Шаманов – Иркутск: Изд-во ИРГУПС, 2005. – 236 с.

Завгородний, А. В. Методические аспекты определения уровней опаcного и мешающего влияния подвижного состава на работу рельсовых цепей [Текст] / А. В. Завгородний, В. И. Гаврилюк, В. Г. Сыченко // Наука і прогрес транспорту. Вісник дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Д., 2005. – Вип. 9. – С. 11-14.

Костроминов, А. М. Об электромагнитной совместимости рельсовых цепей с перспективным электроподвижным составом [Текст] / А. М. Костроминов // Автоматика, телемеханика и связь. – 1989. – № 6. – С. 33-34.

Eckel, H. G. A new family of modular IGBT converters for traction applications [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.etenik.unirostock.de/ee/download/publications_LEA/uni_hro_publ_lea_26.pdf

Кабалык, Ю. С. Системы управления электроподвижным составом [Текст] / Ю. С. Кабалык. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2013. – 119 с.

Маслов, Г. П. Электроснабжение железных дорог: Учебное пособие [Текст] / Г. П. Маслов, Г. С. Магарай, О. А. Сидоров. – Омск: Омский гос. университет путей сообщения, 2006. – 48 с.

Вольдек, А. И. Электрические машины. Машины переменного тока: Учебник для вузов [Текст] / А. И. Вольдек, В. В. Попов. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. – 350 с.

Марквард, К. Г. Электроснабжение электрифицированных железных дорог: Учебник для вузов [Текст] / К. Г. Марквард. – Москва: Транспорт, 1982. – 528 с.

Карв, Ш. Активные фильтры гармоник [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ssily.ru/admin/uploads/states/file/aktivnyie_filtryi_garmonik(rus).pdf

Бабаев, М. М. Анализ влияния электромагнитных факторов на работу рельсовых цепей [Текст] / М. М. Бабаев, В. Ю. Гребенюк // Збірник наукових праць ДонІЗТ. – 2011. – № 28. – С. 75-82.

Бадер, М. П. Электромагнитная совместимость: Учебник для вузов [Текст] / М. П. Бадер. – Москва: УМК МПС, 2002. – 638 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)