DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/57179

Фізичне моделювання електромагнітних процесів в установці імпульсного намагнічування

O. I. Bondar

Анотація


У статті представлено результати експериментального дослідження часових залежностей напруженості магнітного поля та магнітної індукції в циліндричному зразку магнітного матеріалу під час його імпульсного намагнічування. Імпульсний метод намагнічування зразків магнітотвердих матеріалів є одним з перевірених ефективних способів отримання постійних магнітів. Вагомий прогрес у виробництві магнітів дозволив отримати підвищені значення коерцитивної сили та створювати принципово нові магнітні системи зі складними видами криволінійної структури, що в свою чергу поставило ряд нових завдань, пов’язаних з намагнічуванням, розмагнічуванням та регулюванням параметрів таких магнітів.

За результатами виконаної роботи можна зробити наступні висновки.

1. Фізичне моделювання є важливим етапом у визначенні раціональних параметрів установок імпульсного намагнічування, оскільки дозволяє підтвердити адекватність прийнятих припущень при побудові математичних моделей зазначених систем класу «електричне коло – електромагнітне поле».

2. Графіки отриманих експериментально залежностей магнітних величин свідчать про те, що зразок повністю намагнічується при дії першого ж імпульсу, тобто остаточно обрані параметри установки є коректними.

3. Подальших досліджень потребує вивчення ступеня впливу вихрових струмів на точність магнітних вимірів у розглянутій системі, що має стати предметом наступних робіт з даної тематики.


Ключові слова


фізичне моделювання, електромагнітні процеси, імпульсне намагнічування, циліндричний магніт

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Покровский, А. Д. Расчет процесса импульсного намагничивания постоянных магнитов из сплавов ЮНДК [Текст] / А. Д. Покровский и др. // Электротехника. – 1974. – № 3.–С. 12-19.

Февралева, Н. Е. Магнитотвердые материалы и постоянные магниты [Текст] / Н. Е. Февралева. – К.: Наукова думка, 1969. – 275 с.

Андриевский, Е. А. Устройства для создания магнитных полей при испытании магнитотвердых материалов [Текст]: навч. посібник для вузів / Е. А. Андриевский, Л. Н. Лесник, Г. П. Шевердин. – К.: Препринт-19 Института электродинамики АН УССР, 1970. – 26 с.

Нестерин, В. А. Разработка и исследование оборудования для импульсного намагничивания высокоэнергетических постоянных магнитов в целях создания нового поколения электрических машин и магнитных систем на их основе [Текст]: Автореферат дис. докт. техн. наук: 05.09.03 / В. А. Нестерин. – М: Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения – 1995.–54 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)