Фізичне моделювання електромагнітних процесів в установці імпульсного намагнічування

Автор(и)

  • O. I. Bondar Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/57179

Ключові слова:

фізичне моделювання, електромагнітні процеси, імпульсне намагнічування, циліндричний магніт

Анотація

У статті представлено результати експериментального дослідження часових залежностей напруженості магнітного поля та магнітної індукції в циліндричному зразку магнітного матеріалу під час його імпульсного намагнічування. Імпульсний метод намагнічування зразків магнітотвердих матеріалів є одним з перевірених ефективних способів отримання постійних магнітів. Вагомий прогрес у виробництві магнітів дозволив отримати підвищені значення коерцитивної сили та створювати принципово нові магнітні системи зі складними видами криволінійної структури, що в свою чергу поставило ряд нових завдань, пов’язаних з намагнічуванням, розмагнічуванням та регулюванням параметрів таких магнітів.

За результатами виконаної роботи можна зробити наступні висновки.

1. Фізичне моделювання є важливим етапом у визначенні раціональних параметрів установок імпульсного намагнічування, оскільки дозволяє підтвердити адекватність прийнятих припущень при побудові математичних моделей зазначених систем класу «електричне коло – електромагнітне поле».

2. Графіки отриманих експериментально залежностей магнітних величин свідчать про те, що зразок повністю намагнічується при дії першого ж імпульсу, тобто остаточно обрані параметри установки є коректними.

3. Подальших досліджень потребує вивчення ступеня впливу вихрових струмів на точність магнітних вимірів у розглянутій системі, що має стати предметом наступних робіт з даної тематики.

Біографія автора

O. I. Bondar, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Бондар Олег Ігорович

Кафедра "Електротехніка та електромеханіка", доцент,
к. т. н.

Посилання

Покровский, А. Д. Расчет процесса импульсного намагничивания постоянных магнитов из сплавов ЮНДК [Текст] / А. Д. Покровский и др. // Электротехника. – 1974. – № 3.–С. 12-19.

Февралева, Н. Е. Магнитотвердые материалы и постоянные магниты [Текст] / Н. Е. Февралева. – К.: Наукова думка, 1969. – 275 с.

Андриевский, Е. А. Устройства для создания магнитных полей при испытании магнитотвердых материалов [Текст]: навч. посібник для вузів / Е. А. Андриевский, Л. Н. Лесник, Г. П. Шевердин. – К.: Препринт-19 Института электродинамики АН УССР, 1970. – 26 с.

Нестерин, В. А. Разработка и исследование оборудования для импульсного намагничивания высокоэнергетических постоянных магнитов в целях создания нового поколения электрических машин и магнитных систем на их основе [Текст]: Автореферат дис. докт. техн. наук: 05.09.03 / В. А. Нестерин. – М: Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения – 1995.–54 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-01-11

Як цитувати

Bondar, O. I. (2015). Фізичне моделювання електромагнітних процесів в установці імпульсного намагнічування. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (8). https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/57179

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ