Особливості, які необхідно враховувати при відновленні стану земляного полотна залізниць України

Автор(и)

  • I. O. Bondarenko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/57934

Ключові слова:

земляне полотно, стан надійності колії, технічний стан колії, елементи колії, конструкція колії, нормативно-технічна та конструкторська документація, норми улаштування та утримання

Анотація

Мета. Метою даного дослідження є обґрунтування необхідності встановлення меж технічних станів залізничної колії відповідно станам надійності, для можливості сформування нормативної бази з надійності та функціональної безпеки залізничної колії України. Методика. Для досягнення мети дослідження використано методи аналізу технічних станів для елементів та конструкції колії характерних для умов експлуатації залізниць на Україні. Результати. Обґрунтовано встановлення відповідністі технічних станів елементів та конструкції колії станам надійності за існуючими нормами. Ці стани базуються на оцінці станів коліє за результатами колієвимірної стрічки. Стан кожного елементу конструкції колії впливає на її деформативну роботу, але досі відсутні норми які б пов'язували стан елементів колії зі станом колії за колієвимірними стрічками. Обґрунтовано причини за якими межі не встановлено та з'ясовано які дослідження необхідно провести для їх встановлення. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність розроблення класифікації станів надійності залізничної колії за допустимими відхиленнями при влаштуванні й утриманні рейкової колії. Встановлено необхідність нормування технічних станів залізничної колії на яких базуватимуться засади щодо відновлення надійної роботи земляного полотна. Практична значимість. Укрзалізниця є одним із засновників Ради із залізничного транспорту держав-учасників Співдружності. Останнім часом цей орган видав міждержавний стандарт ГОСТ 32192-2013 «Надежность железнодорожной техники. Основные понятия термины и определения» та на його основі розробив новий міждержавний стандарт «Безопасность функциональная железнодорожной техники. Термины и определения». Та Укрзалізниця є членом організації співпраці залізних доріг,міжнародного союзу залізничного транспорту де встановлено в усіх транспортних галузях норми з надійної та безпечної роботи залізниць. Дане дослідження допоможе впровадженню даних стандартів на залізницях України, забезпечить підвищення інформаційної ефективності в розглянутій сфері, забезпечуючи взаєморозуміння, єдність подання і сприйняття інформації, в тому числі, в договірно-правових відносинах суб'єктів господарської діяльності один з одним, органами влади, в міждержавних науково-технічних і торговельно-економічних відносинах.

Біографія автора

I. O. Bondarenko, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Бондаренко Ірина Олександрівна

Кафедра «Проектування і будівництво доріг», доцент, к.т.н.

Посилання

Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України ЦП-0269 [Текст] / Наказ Мін. інфраструкт. України від 01 березня 2012 р. № 072-Ц. – Київ: Мін. інфраструктури України, Укрзалізниця. – 2012. – 456 с.

ДБН В.2.3-19-2008. Споруди транспорту залізничної колії 1520 мм. [Текст] – Введ. 2008–01–26. – Київ: Видавництво Міненергобуд, 2008. – 151 с.

Державний стандарт України ДСТУ 4344:2004 Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови [Текст]; надано чинності 2005-10-01. – Київ: Держстандарт України, 2005. – 71 с.

Класифікація та каталог дефектів і пошкоджень елементів стрілочних переводів на залізницях України. Класифікація та каталог дефектів і пошкоджень рейок на залізницях України ЦП-0284 [Текст] / Наказ Мін. інфраструкт. України від 27 лютого 2013 р. № 050-Ц. – Київ: Мін. інфраструктури України, Укрзалізниця. – 2013. – 194 с.

Технічні вказівки щодо проведення вхідного контролю приймання матеріалів верхньої будови колії ЦП-0192 [Текст] / Наказ Мін. інфрастркт. України від 16 серпня 2008 р. № 328-Ц. – Київ : Мін. інфраструктури України, Укрзалізниця. – 2008. – 90 с.

Інструкція зі складання та поточного утримання колії зі скріпленнями типу СКД65 ЦП-0199 [Текст] / Наказ Мін. інфрастркт. України від 10 грудня 2008 р. № 534-Ц. – Київ: Мін. інфраструктури України, Укрзалізниця. – 2009. – 44 с.

ГОСТ 78-2004. Шпалы деревянные для железных дорог рельсовой колеи [Текст]. – Введ. 2004–05–26. – Москва: Изд-во стандартов, 2004. – 8 с.

ГОСТ 7392-85. Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути [Текст]. – Введ. 1986–01–01. – Москва: Изд-во стандартов, 1986. – 8 с.

Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях Украйни ЦП-0113 [Текст] / Наказ Мін. трансп. та зв’язку України від 10 серпня 2004 р. № 630-ЦЗ. – Київ: Мін. трансп. та зв’язку України, Укрзалізниця. – 2004. – 32 с.

СН 449-72 Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог [Текст]. – Введ. 1972–12–29. – Москва: Изд-во стройиздат, 1983. – 114 с.

ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация [Текст]. – Введ. 1995–04–19. – Москва: Изд-во стандартов, 1995. – 32 с.

Правила улаштування основної площадки земляного полотна при виконанні капітального ремонту та модернізації колії ЦП-0204 [Текст] / Наказ Укрзалізниці від 25 грудня 2008 р. № 557-Ц. – Київ : Мін. інфраструктури України, Укрзалізниця. – 2008. – 44 с.

Інструкції з утримання земляного полотна залізниць України ЦП-0072 [Текст] / Наказ Укрзалізниці від 08 травня 2001 р. № 256-Ц. – К. : Мінтрансп. і зв'язку України, Укрзалізниця. – 2001. – 104 с.

Даніленко, Е. І. Правила розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість. ЦП-0117 [Текст] / Е. І. Даніленко, В. В. Рибкін. – Київ: Транспорт України, 2006. – 168 с.

Патласов, О. М. Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню, ремонту і утриманню безстикової колії на заліз-ницях України [Текст] / В. В. Рибкін, О. М. Патласов, О. І. Бєлорусов та ін. (ЦП-0266) Київ: ТОВ «НВП Поліграфсервіс». – 2012. –150 с.

Норми допустимих швидкостей руху рухомого складу по залізничних коліях державної адміністрації залізничного транспорту України шириною 1520 мм ЦП-0235 [Текст] / Наказ Укрзалізниці від 14 грудня 2010 р. № 778-Ц. – Київ : Мін. інфраструктури України, Укрзалі-зниця. – 2010. – 53 с.

Бондаренко, І. О. Рекомендації щодо проектування конструкції нижньої будови колії [Текст] / І. О. Бондаренко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2011. – Вип. 36. – С. 100–103.

Бондаренко, І. О. Щодо забезпечення якості проектування конструкції земляного полотна залізничної колії [Текст] / І. О. Бондаренко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2011. – Вип. 37. – С. 120–123.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-01-11

Як цитувати

Bondarenko, I. O. (2015). Особливості, які необхідно враховувати при відновленні стану земляного полотна залізниць України. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (8). https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/57934

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ