Результати моделювання просторового розподілу важких металів від потужного стаціонарного джерела техногенної емісії в умовах складно організованих індустріально-урбанізованих територій (на прикладі м. Дніпропетровська)

Автор(и)

  • S. N. Serdiuk Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/58352

Ключові слова:

джерело техногенної емісії, забруднення, математична модель, важкі метали

Анотація

Ціллю наукового дослідження є еколого-геохімічна оцінка стану навколишнього середовища м. Дніпропетровська на базі тестового об’єкту – снігу, який на міграційному шляху техногенних потоків важких металів являється депонуючим середовищем. Первинне дослідження проводилося для фіксації гостроти ситуацій екологічного риску на території крупного індустріального центра України – м. Дніпропетровськ. З отриманих даних видно, що конкретна величина навантаження важких металів на навколишню територію являється функцією різних типів виробництв і залежить від індивідуальних рис того чи іншого підприємства. В цілому, геохімічна специфіка забруднення снігу дозволяє з достатньо високою точністю визначити вид промислового виробництва, оцінити кількісний і якісний склад його емісій. Тому логічним є наступна розробка математичної моделі, яка описує зміну вмісту важких металів у снігових відкладеннях по мірі віддалення від постійно діючого стаціонарного джерела техногенних емісій. На базі адаптованої математичної моделі для території м. Дніпропетровськ, особливостями планувальної структури якого є накладення викидів промпідриємств на вихлопні гази автотранспорту практично при будь-якому напрямку вітру, були отримані функції, які описують розповсюдження важких металів в реальній геотехногенній обстановці. Основою методики є статистичні дані вмісту важких металів у снігових опадах, повітряний режим території (троянди вітрів), відстань від потужного стаціонарного джерела забруднення атмосфери. Результати моделювання будуть затребувані, оскільки дають можливість завчасно прогнозувати рівні можливого забруднення атмосферного повітря важкими металами, які виділяються різними потужними стаціонарними джерелам і переносяться на значні відстані, з урахуванням природних і техногенних чинників, що накладаються.

Біографія автора

S. N. Serdiuk, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Сердюк Світлана Миколаївна

Кафедра гідрометеорології и геоекології, к. б. н., доцент

Посилання

Пелипець, М. В. Сніговий покрив як індикатор стану довкілля [Текст] / М. В. Пелипець, В. Г. Гаєвський // Матеріали міжнародної науково-практичної конф. «Проблеми природо-користування, сталого розвитку та техногенної безпеки». – Д.: – 2001. – С. 189-190.

Дончева, А. В. Экология и отрасли промышленности (природный аспект) [Текст] / А. В. Дончева, Л. К. Казаков, В. Н. Калуцков // Природные ресурсы и окружающая среда: Достижения и пер-спективы. – М., 1979. – № 7. – С. 46-59.

Геохимия окружающей среды [Текст] / Ю. Е. Сает, Б. А. Ревич, Е. П. Янин и др. – М.: Недра, 1990. – 335 с.

Проблемы урбоэкологии [Текст] / Л. Г. Чесанов, А. Г. Шапарь, А. И. Кораблева, В. Л. Чесанов, Н. П. Мороз/ Под ред. А. Г. Шапаря – Дніпропетровськ: “Поліграфіст”, 2001. – 159 с.

Сердюк, С. Н. Мониторинг загрязнения городской среды тяжелыми металлами, содержащимися в промышленных выбросах (на примере г. Днепропетровска) [Текст] / С. Н. Сердюк, Г. В. Пасечный // Матеріали молодіжної наук. конф. „Окружающая среда – ХХІ”. – Дніпропетровськ, – 2002. – Ч. ІІ. – С. 87–89. – Рос.–Деп. в ДНТБ України 02.06.03., №77-Ук 2003.

Сердюк, С. Н. Характерные черты локализации тяжелых металлов в снежном покрове промышленных узлов г. Днепропетровска [Текст] / С. Н. Сердюк // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів» - Дніпропетровськ, 2005. – С. 208-210.

Марчук, Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды [Текст] / Г. И. Марчук. – М.:«Наука», 1982. – С. 9–31.

Рубан, В. И. Моделирование пространственного распространения тяжелых металлов от стационарного источника техногенной эмиссии [Текст] / В. И. Рубан, С. Н. Сердюк // Материалы 1-й Междунар. геоэкологической конф. «Геоэкологические проблемы загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами» – Тула, 2003. – С. 503-511.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-01-11

Як цитувати

Serdiuk, S. N. (2015). Результати моделювання просторового розподілу важких металів від потужного стаціонарного джерела техногенної емісії в умовах складно організованих індустріально-урбанізованих територій (на прикладі м. Дніпропетровська). Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (8). https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/58352

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ