Математична модель залежності зведеного бюджету від сукупної номінальної податкової ставки

Автор(и)

  • T. F. Michaylova Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/58354

Ключові слова:

економіка, сукупна номінальна податкова ставка, крива Лаффера, податки

Анотація

В сучасних умовах трансформації економіки України великого значення набуває створення ефективного податкового механізму. На сьогодні надмірність податкового тягаря не дає змоги виробничим структурам вести нормальну економічну діяльність. Отже, вирішення проблеми визначення оптимального рівня податкового навантаження є актуальною задачею.

Метою даної роботи стало дослідження впливу сукупної податкової ставки на обсяг податкових бюджетних надходжень для зведеного бюджету України та визначення відповідності оптимуму податкової системи України за допомогою кривої Лаффера.

Побудовано криву Лаффера для економіки України на основі статистичних даних за період з 2005 по 2013 роки. Порівняння середньої величини сукупної номінальної податкової ставки, встановленої в Україні, з розрахованою оптимальною ставкою свідчить про надмірне податкове навантаження на економіку. Отримане нами значення оптимальної сукупної номінальної податкової ставки майже в чотири з половиною рази менше за встановлене в Україні у 2013 році.

На основі проведеного аналізу можна сказати, що за умови збереження пропорцій в ставках на окремі податки та нарахування, кожна з податкових ставок у період, що досліджувався, повинна була бути меншою. В той же час, як показав аналіз, у період з 2005 по 2013 рр. економіка України стала ще більш чутливою до зміни сукупної номінальної податкової ставки, що свідчить про негативний стан економіки.

Біографія автора

T. F. Michaylova, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Михайлова Тетяна Федорівна 

Кафедра "Прикладна математика", к. фіз.-мат. н., доцент

Посилання

Лондар, С. Л. Моделі прийняття рішень з проблем вдосконалення податкової політики в умовах ринкової трансформації економіки України [Текст]: монографія / за ред. проф. В. Є. Юринець. – Львів: Львівський національний університет імені І. Франка, 2001. – 274 с.

Статистичний щорічник України за 2013 рік [Тескт]: Державний комітет статистики України – К.: ”Консультант”, 2013. – 560 с.

Чугунов, І. Я. Фінансово-економічне прогнозування і планування [Текст] / І. Я. Чугунов, Т. Г. Затонацька, А. В. Ставицький. – К.: ТОВ "Поліграф Консалтинг", 2007. – 312 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-01-11

Як цитувати

Michaylova, T. F. (2015). Математична модель залежності зведеного бюджету від сукупної номінальної податкової ставки. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (8). https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/58354

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ