Метод моделювання системи тягового електропостачання

Автор(и)

  • T. M. Serdiuk Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • V. I. Havryliuk Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • V. V. Meleshko ПАТ Укрзалізниця, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73854

Ключові слова:

система тягового електропостачання, рейкові кола, експериментальні дослідження, гармонійні завади

Анотація

Удосконалено математичну модель системи тягового електропостачання змінного струму, яка може стати науковим обґрунтуванням методу виміру гармонік зворотного тягового струму.За результатами моделювання й аналізу відповідних експериментальних даних було з’ясовано, що в найгірших умовах опиняються рейкові кола, розташовані в районі тягових підстанцій та в місцях знаходження локомотивів, оскільки струм гармонійних завад в такому разі буде найбільшим. Біля тягової підстанції відбувається збір всього зворотного тягового струму. Експериментальний та аналітичний аналіз показав, що найбільш небезпечними є гармонійні завади частотою 25, 75, 100 й 125 Гц для колійного реле кодових рейкових кіл 25 Гц.Завади даною частотою можуть привести до його помилкового спрацьовування.

Причиною виникнення струмів завад вказаної частоти можуть бути регулятори пуску тягових двигунів, випрямлячі електровозів, робота щітково-колекторного механізму тягових та допоміжних двигунів, система зовнішнього електропостачання.

Спектральний аналіз зворотного тягового струму дозволяє не тільки виявити небезпечні з погляду нормального функціонування пристроїв автоматики гармоніки, але і несправності в роботі різних елементів системи тягового електропостачання (тягових двигунів, тиристорних перетворювачів локомотивів, устаткування тягових підстанцій постійного струму).

За результатами моделювання й аналізом відповідних експериментальних даних було з’ясовано, що в якнайгірших умовах опиняються рейкові кола, розташовані в районі тягових підстанцій. В рейковому колі, де знаходиться локомотив й суміжному з ним, струм завад від тягових двигунів локомотива буде максимальним, в інших РК цей струм буде меншим завдяки роботі дросель-трансформаторів, згладжуючим фільтрам РК й струмам утікання.

Біографії авторів

T. M. Serdiuk, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Сердюк Тетяна Миколаївна

Кафедра "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", доцент, к. т. н.

V. I. Havryliuk, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Гаврилюк Володимир Ілліч

Зав. каф.  "Автоматика, телемеханіка та зв'язок ", професор, д. ф.-м. н.

V. V. Meleshko, ПАТ Укрзалізниця

Мелешко Василь Васильович

Заступник начальника Департаменту автоматики, телемеханіки та зв’язку, ПАТ Укрзалізниця

Посилання

Зевеке, Г. В. Основы теории цепей. [Текст]/ Г. В. Зевеке, П. А. Ионкин, А. В. Нетушил, С. В. Страхов. – М: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с.

Соколов, Н. И. Некоторые особенности режимов дальних линий электропередачи [Текст]/ Н. И. Соколов, Р. Н. Соколова // Электричество. – 1997. – № 11. – С.16-20.

Беляков, Ю. С. Расчет взаимоиндукции длинных линий электропередачи [Текст] / Ю. С. Беляков // Электричество. – 1997. – №11. – С. 29 -32.

Коровкин, Н. В. Анализ волновых процессов в системах с распределенными параметрами методом синтетических схем [Текст] / Н. В. Коровкин, Е. Е. Се-лина // Электричество – 1999. - №1. – С.49-58.

Сердюк, Т. Н. Взаимодействие системы тягового электроснабжения постоянного тока с рельсовыми цепями [Текст] // Т. Н. Сердюк, В. И. Гаврилюк / Інфор-маційно-керуючі системи на залізничному транспорті . – 2007. – №4. – С.108-112.

Котляренко, Н. Ф. Путевая блокировка и авторегулировка [Текст] / Н. Ф. Котляренко, А. В. Шишляков, Ю. В. Соболев, И. З. Скрыпник, В. А. Шишляков // Под ред. Н. Ф. Котляренко. – М.: Транспорт, 1983. – 408 с.

Соболев, Ю. В. Путевые преобразователи автоматизированных систем управления железнодорожного транспорта. [Текст]/ Ю. В. Соболев. – Харьков: ХФИ «Транспорт Украины», 1999. – 200 с.

Котельников, А. В. Рельсовые цепи в условиях влияния заземляющих устройств [Текст] / А. В. Котельников, А. В. Наумов, Л. П. Слободянюк – М.: Транспорт, 1990. – 215с.

Справочник по электроснабжению железных дорог. Т.1. [Текст] / Под ред. К. Г. Марквардта. – М.: Транспорт, 1980. – 256 с.

Марквардт, К. Г. Электроснабжение электрифицированных железных дорог [Текст]/ К. Г. Марквардт. – М.: Транс-порт, 1982. – 528 с.

Сердюк, Т. Н. Распределение гармоник тягового тока по длине фидерной зоны и их влияние на работу рельсовых цепей [Текст] / Т. Н. Сердюк // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн.. трансп. ім. акад. В Лазаряна. – 2007. – Вип.14. – С.16 - 23.

Gavrilyuk, V. I. To the question about checking parameters of code current of rail circuit [Текст] / V. I. Gavrilyuk, T. N. Serdyuk // Transport systems telematics. III International Conferense. – Katowice-Ustron (Poland). – 2003. – P.127 – 135.

Пат. 50859 Україна В61L25/00. Спосіб автоматизованого контролю параметрів рейкових кіл з вагону-лабораторії: Пат. 50859 Україна 50859, В61L25/00 [Текст] / Сердюк Т. Н., Гаврилюк В. И. – № u200913582; Заявлено 25.12.2009; Опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.– 4с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-17

Як цитувати

Serdiuk, T. M., Havryliuk, V. I., & Meleshko, V. V. (2015). Метод моделювання системи тягового електропостачання. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (10). https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73854

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ