DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/91337

Підвищення надійності вантажних вагонів з використанням нових технологій виготовлення і відновлення робочих поверхонь

L. A. Muradian, V. Yu. Shaposhnyk, D. O. Podosonov

Анотація


Для подальшого розвитку залізниць необхідні нові конструкторські рішення при розробках сучасного рухомого складу, які дозволять, в першу чергу, забезпечити високий рівень надійності і, тим самим, гарантувати підвищення рівня безпеки руху, що призведе до економічного зростання залізничної галузі.

В роботі показано стан безпеки руху на залізничному транспорті, на яку, у значній мірі, впливає надійність вантажних вагонів. Агресивна вплив вантажу, пошкодження при операціях завантаження і розвантаження, значні експлуатаційні навантаження, зношений рухомий склад, незадовільний стан колії і т.п. призводять до пошкодження і попадання вагонів у ремонт. У роботі представлено розподіл пошкоджень вантажних вагонів за 2013-2015 рр. за даними Придніпровської залізниці. Пошкодження вагонів проаналізовані за характером виникнення несправностей.

Для підвищення надійності деталей вантажних вагонів пропонується застосувати нові перспективні методи технологічної обробки, як на рівні виготовлення, так і під час ремонту. Це дозволить підвищити ресурс деталей вантажного вагона в 1,5…4,0 рази, що в нинішніх економічних умовах є основним фактором у розвитку вантажного транспорту залізниць України. При застосуванні будь-якого технологічного методу підвищення зносостійкості деталей вантажних вагонів, алгоритм його вибору має ґрунтуватися на даних, що характеризують знос і опір втоми, а також на визначенні необхідних властивостей деталей в кожній точці робочої поверхні і параметрів технологічного процесу.


Ключові слова


вантажні вагони, надійність, процеси зносу, технологічні методи

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Myamlin, S. V. The modeling of economic efficiency of products carriage-building plant in conditions of dynamic pricing [Text] / S. V. Myamlin, D. M. Baranovskiy // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – 2014. – № 7. – С. 61-66.

Мямлін, С. В., Проблема визначення терміну «надійність». Методологія побудови та вивчення надійності вантажних вагонів [Текст] / С. В. Мямлин, Л. А. Мурадян, Д. М. Барановський // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2015. – №6(60). – С. 126-133.

Мямлін, С. В. Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління [Текст] / С. В. Мямлин // Вагонний парк. – 2014. – №10. – С. 4-9.

Аналіз пошкоджень вантажних вагонів на ПАТ «Українська залізниця» [Текст] / Л. А. Мурадян, Д. О. Подосьонов // Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта: Тезисы 76 Международной научно-практической конференции (Днепропетровск, 19-20 мая 2016 г.) – Д.: ДИИТ, 2016. – С. 22-24

Гладкий, П. В. Плазменная наплавка [Текст] / П. В. Гладкий, Е. Ф. Переплетчиков, И. А. Рябцев // –К.: «Екотехнологія», 2007. – 292 с.

Переплетчиков, Е. Ф. Плазменно-порошковая наплавка в арматуростроении [Текст]: Справочное пособие / Е. Ф. Переплетчиков, И. А. Рябцев // – К.: «Екотехнологія», 2007. – 64 с.

Барановський, Д. М. Самоорганізація структур в процесі дисипації [Текст] / Д. М. Барановский // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2009. – № 8 (39). – С. 28-30.

Лащенко, Г. И. Современные технологии сварочного производства [Текст] / Г. И. Лащенко // – К.: «Екотехнологія», 2012. – 720 с.

Корж, В. М. Газотермічна обробка матеріалів [Текст]: Навчальний посібник / В. М. Корж // – К.: «Екотехнологія», 2005. – 196 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)