DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2011/16799

КОНТРОЛЕПРИДАТНА СХЕМА ДВІЙКОВОГО МНОЖНИКА ДЛЯ БАНКУ ДАНИХ САПР СБИС

ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ТІМОШКІН

Анотація


Розглядається проблема створення банку даних найбільш характерних для цифрових систем контролепридатних цифрових елементів, вузлів і блоків. Для цього банку пропонується оригінальна контролепридатна функціонально-логічна схема однотактного матричного двійкового помножувача, що вимагає для своєї реалізації невеликого об'єму апаратних засобів

Ключові слова


контролепридатна схема, матричний двійковий множник, логічний елемент

Повний текст:

PDF

Посилання


Интеллектуальные системы автоматизированного проектирования больших и сверхбольших интегральных микросхем [Текст] / под ред. В. А. Мищенко. – М.: Радио и связь, 1988. – 365 с.

Корнеев, В. В. Современные микропроцессоры [Текст] / В. В. Корнеев, А. В. Киселев. – СПб.: БХВ – Петербург, 2003. – 277 с.

Тимошкин, А. И. Контролепригодная схема матричного двоичного умножителя [Текст] / А. И. Тимошкин // Электроника: НТБ. – 2004. –№4. –С. 56-57.

Тимошкин, А. И. Контролепригодные схемы двоичных сумматоров для банка САПР СБИС. [Текст] / А. И. Тимошкин // Научная мысль Кавказа. Предложение. – 2004. – №4. –С. 124-129.

Яблонский, С. В. Введение в дискретную математику [Текст] / С. В. Яблонский. – М.: Наука, 1986. – 452 с.

Мурога, С. Системное проектирование сверхбольших интегральных схем [Текст] / С. Мурога. – М.: Мир, 1985. – 326 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)