ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ПРИ ПОБУДОВІ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЯГИ

Автор(и)

  • ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ ГОНЧАРОВ
  • МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ ПАНАСЕНКО
  • ВОЛОДИМИР ИЛЛІЧ ГАВРИЛЮК
  • ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ СИЧЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2011/35189

Ключові слова:

Активна фільтрація, сучасні випрямлячі, гармоніка, інвертор струму.

Анотація

Розглянуті принципи побудови активної фільтрації при впровадженні сучасних випрямлячів.

Посилання

Панасенко, Н. В. Обратимый преобразователь вольтодобавочного типа для тяговых подстанций электрифицированных железных дорог [Текст] / Н. В. Панасенко, В. В. Божко, Ю. П. Гончаров // Залізничний транспорт України. – 2007. –№4. – с. 76-80.

Гончаров, Ю. П. Полупроводниковый преобразователь с вольтодобавкой в качестве активного фильтра [Текст] / Ю. П. Гончаров, Н. В. Панасенко, В. В. Замаруев // Технічна електродинаміка, тем. випуск Силова електроніка і енергоефективність. – 2007. – с. 56 – 62.

Гончаров, Ю. П. Тяговий випрямляч з реверсивним вольтододатком на запираємих напівпровідникових приладах. [Текст] / Ю. П. Гончаров, М. В. Панасенко, В. В. Божко // Технічна електродинаміка. – 2007. – №6.

Шербак, Я. В. Замкнутые системы компенсации неканонических гармоник полупроводниковых преобразователей. [Текст] / Я. В. Шербак // Транспорт Украины. – 1999. – 155 с.

Бурков, А. Т. Электронная техника и преобразователи. [Текст] / А. Т. Бурков. – М.: Транспорт, 2001. – 464 с.

Гончаров, Ю. П. Зависимости между входными и выходными гармониками в автономных инверторах [Текст] / Ю. П. Гончаров // Электричество. – 1971. – №2. – С. 53 – 57.

Браун, М. Источники питания. Расчёт и конструирование. [Текст] / М. Браун. – Киев. – 2005. – 279 с.

Никитин, А. В. Полупроводниковые преобразователи с активными фильтрами для питания аппаратуры связи. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. 1998г.

Хворост, Н. В. Силовые активные фильтры для систем частотно-регулируемого привода на электрическом транспорте [Текст] / Н. В. Хворост, Ю. П. Гончаров, Ю. В. Чурсіна // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Силова електроніка та енергоефективність. – 2006. – ч. І. – С. 19 – 26.

Гончаров, Ю. П. Перетворювальна техніка [Текст] / Ю. П. Гончаров, С. В. Будьонний, В. Г. Морозов, М. В. Панасенко, В. Я. Ромашко, В. С. Руденко // Харків: Фоліо. – 2000. – 357 с.

Гончаров, Ю. П. Статичні перетворювачі тягового рухомого складу [Текст] / Ю. П. Гончаров, М. В. Панасенко, А. І. Семененко, М. В. Хворост // Харків: НТУ «ХПІ». – 2007. – 190 с.

Титце, У. Полупроводниковая схемотехника [Текст] / У.Титце, К.Шенк, – М.: Мир. – 1982. – 512 с.

Сокол, Є. І. Спеціалізовані мікроконтролерні системи. Теорія і практика: Підручник [Текст] / під ред. Сокола Є.І. - Харків, НТУ «ХПІ», 2007. – 252 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

ГОНЧАРОВ, Ю. П., ПАНАСЕНКО, М. В., ГАВРИЛЮК, В. И., & СИЧЕНКО, В. Г. (2014). ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ПРИ ПОБУДОВІ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЯГИ. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (1). https://doi.org/10.15802/ecsrt2011/35189

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ