DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50531

Генератор маніпульованих імпульсів тонального рейкового кола

Ivan Olegovich Romantsev, Volodymyr Illich Havryliuk

Анотація


Розглянуті частотні характеристики приймальної та передавальної апаратури, запропоновані сигнали не синусоїдальної форми, проаналізовані їх частотні характеристики, розглянуті сигнали на виході рейкової лінії, варіанти схемної реалізації генератору первинного
сигналу.


Ключові слова


тональне рейкове коло, амплітудно-маніпульований сигнал, частотні харак-теристики, первинний генератор

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Практичний посібник з технічного утримання апаратури тональних рейкових кіл ЦШ0041 / [Кулик П. Д., Удовіков О. О., Басов В. І. та ін.]. – К.: Видавництво. 2006. – 236 с

Кулик П.Д. Тональные рельсовые цепи в системах ЖАТ: построение, регулировка, обслуживание, поиск и устранение неисправностей, повышение эксплуатационной надежности. [Текст] / Кулик П.Д., Иванкин Н.С., Удовиков А.А. – Киев: Издательский дом «Мануфактура», 2004. – 288 с.

Половко А. М. MATLAB для студента. [Текст] / А. М. Половко, П. Н. Бутусов – СПб.: БВХ-Петербург ,2005. – 320 с

Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування. ЦШ0042. / Гол. Розробник Кузьменко Д. М. Затв. наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 26 квітня 2006р. №347-ЦЗ. – Х.: Залізничав-томатика, 2006. – 461 с

Методичні вказівки з експлуатації тональних рейкових кіл ЦЩ 0034. Головне управління автоматики, телемеханіки та звязку. К.: видавничий дім «Мануфакту-ра», 2004. – 48 с

Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: учебное пособие. [Текст] / Бессонов Л. А. – М.: Высш. школа, 1996. – 639 с

Татур Т. А. Основы теории электрических цепей (справочное пособие): учеб. посо-бие [Текст] / Татур Т. А. – М.: Высшая школа, 1980. – 271 с.

Дмитренко И. Е. Измерения в устройствах автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте. [Учебник для вузов ж.д. трансп]. / Дмитренко И. Е., Устинский А. А., Цыганков В. И. – М.: Транспорт, 1982. – 312 с.

Аркатов В. С. Рельсовые цепи магистральных железных дорог: Справочник / Аркатов В. С., Баженов А. И., Котляренко Н. Ф. – М: Транспорт, 1992. – 384 с.

Генераторы прямоугольного сигнала: : [Електронний ресурс]. / beez-develop.ru. – 2012. – 1 с. Режим доступу: http://beez-develop.ru/index.php/faq/useful-shems/73--square-generator.

Генератор прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью на таймере NE555. 555-й таймер. Часть 2: [Електронний ресурс]. / radiohlam.ru. – 2015. – 1 с. Режим доступу: http://radiohlam.ru/teory/ne555_2.htm.

Шустов М. А. Схемотехника. 500 устройств на аналоговых микросхемах. [Текст] / М. А. Шустов. – СПб.: Наука и Техника, 2013. – 352 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)