Генератор маніпульованих імпульсів тонального рейкового кола

Автор(и)

  • Ivan Olegovich Romantsev Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • Volodymyr Illich Havryliuk Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50531

Ключові слова:

тональне рейкове коло, амплітудно-маніпульований сигнал, частотні харак-теристики, первинний генератор

Анотація

Розглянуті частотні характеристики приймальної та передавальної апаратури, запропоновані сигнали не синусоїдальної форми, проаналізовані їх частотні характеристики, розглянуті сигнали на виході рейкової лінії, варіанти схемної реалізації генератору первинного
сигналу.

Біографії авторів

Ivan Olegovich Romantsev, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Романцев Іван Олегович

(Романцев Иван Олегович)

Кафедра "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", доцент, к. т. н.

Volodymyr Illich Havryliuk, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Гаврилюк Володимир Ілліч

(Гаврилюк Владимир Ільич)

Зав. каф. "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", професор, д. ф.-м. н.

Посилання

Практичний посібник з технічного утримання апаратури тональних рейкових кіл ЦШ0041 / [Кулик П. Д., Удовіков О. О., Басов В. І. та ін.]. – К.: Видавництво. 2006. – 236 с

Кулик П.Д. Тональные рельсовые цепи в системах ЖАТ: построение, регулировка, обслуживание, поиск и устранение неисправностей, повышение эксплуатационной надежности. [Текст] / Кулик П.Д., Иванкин Н.С., Удовиков А.А. – Киев: Издательский дом «Мануфактура», 2004. – 288 с.

Половко А. М. MATLAB для студента. [Текст] / А. М. Половко, П. Н. Бутусов – СПб.: БВХ-Петербург ,2005. – 320 с

Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування. ЦШ0042. / Гол. Розробник Кузьменко Д. М. Затв. наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 26 квітня 2006р. №347-ЦЗ. – Х.: Залізничав-томатика, 2006. – 461 с

Методичні вказівки з експлуатації тональних рейкових кіл ЦЩ 0034. Головне управління автоматики, телемеханіки та звязку. К.: видавничий дім «Мануфакту-ра», 2004. – 48 с

Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: учебное пособие. [Текст] / Бессонов Л. А. – М.: Высш. школа, 1996. – 639 с

Татур Т. А. Основы теории электрических цепей (справочное пособие): учеб. посо-бие [Текст] / Татур Т. А. – М.: Высшая школа, 1980. – 271 с.

Дмитренко И. Е. Измерения в устройствах автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте. [Учебник для вузов ж.д. трансп]. / Дмитренко И. Е., Устинский А. А., Цыганков В. И. – М.: Транспорт, 1982. – 312 с.

Аркатов В. С. Рельсовые цепи магистральных железных дорог: Справочник / Аркатов В. С., Баженов А. И., Котляренко Н. Ф. – М: Транспорт, 1992. – 384 с.

Генераторы прямоугольного сигнала: : [Електронний ресурс]. / beez-develop.ru. – 2012. – 1 с. Режим доступу: http://beez-develop.ru/index.php/faq/useful-shems/73--square-generator.

Генератор прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью на таймере NE555. 555-й таймер. Часть 2: [Електронний ресурс]. / radiohlam.ru. – 2015. – 1 с. Режим доступу: http://radiohlam.ru/teory/ne555_2.htm.

Шустов М. А. Схемотехника. 500 устройств на аналоговых микросхемах. [Текст] / М. А. Шустов. – СПб.: Наука и Техника, 2013. – 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-23

Як цитувати

Romantsev, I. O., & Havryliuk, V. I. (2015). Генератор маніпульованих імпульсів тонального рейкового кола. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (3). https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50531

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ